So sánh sản phẩm

Đồ Thờ Đồng Thủ Công

Đồ Thờ Đồng Thủ Công

 • Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 1
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 1

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Tạo Hình Bằng Máy Tiện CNC ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 14 Kg   - Chân Nến: 8 Kg   - Hạc: 6 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao …

 • Bộ Đỉnh Đồng - Dát Vàng 24k
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng - Dát Vàng 24k

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Họa Tiết Hoa Sòi  ● Dát Vàng 24k Toàn Bộ Sản Phẩm  ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 22 Kg   - Chân Nến: 11 Kg   - Hạc: 6 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao …

 • Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 1
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 1

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Dơi Chữ Vạn ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 16 Kg   - Chân Nến: 13 Kg   - Hạc: 8 Kg ● Có Các Kích …

 • Đỉnh Đồng Thất Lân Vờn Cầu
  Xem chi tiết

  Đỉnh Đồng Thất Lân Vờn Cầu

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí/ Ngũ Sắc ● Họa Tiết Vinh Quy Bái Tổ, Kết Nghĩa Vườn Đào, Bát Tiên Chơi Cờ ● Có Các Kích Thước: Cao 30/110/130/150 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 1
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 1

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công ● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 45 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 8 Kg   - Chân Nến: 5 Kg   - …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 40
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 40

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc   - 5 Chữ Vàng 24k: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 40 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 10 Kg   - Chân Nến: 5 …

 • Bát Hương Đồng - Dát Vàng 24k
  Xem chi tiết

  Bát Hương Đồng - Dát Vàng 24k

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Họa Văn Rồng Phượng Đúc Nổi ● Dát Vàng 24k Toàn Bộ Sản Phẩm  ● Có Các Kích Thước: Rộng 14/16/18/20/22/25/30.. …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 45
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 45

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc   - 5 Chữ Vàng 24k: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 45 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 12 Kg   - Chân Nến: 6 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 2
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 2

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Tạo Hình Bằng Máy Tiện CNC ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 22 Kg   - Chân Nến: 10 Kg   - Hạc: 8 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao …

 • Đỉnh Đồng Mao Rồng
  Xem chi tiết

  Đỉnh Đồng Mao Rồng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí  ● Họa Tiết Vinh Quy Bái Tổ, Kết Nghĩa Vườn Đào, Bát Tiên Chơi Cờ ● Có Các Kích Thước: Cao 30/110/130/150 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 2
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 2

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Dơi Ngũ Phúc ● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công ● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 12 Kg   - Chân Nến: 6 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 2
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 2

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 16 Kg   - Chân Nến: 13 Kg   - Hạc: 8 Kg ● Có Các Kích …

 • Mẫu Đỉnh Đồng - Dát Vàng 24k
  Xem chi tiết

  Mẫu Đỉnh Đồng - Dát Vàng 24k

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Họa Tiết Hoa Sòi  ● Dát Vàng 24k Toàn Bộ Sản Phẩm  ● Có Các Kích Thước: Cao 40/45/50/60/70 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 50
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 50

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc   - 5 Chữ Vàng 24k: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 14 Kg   - Chân Nến: 9 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 3
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 3

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Tạo Hình Bằng Máy Tiện CNC ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 22 Kg   - Chân Nến: 11 Kg   - Hạc: 8 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao …

 • Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 3
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 3

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Khảm Bạc 5 Chữ: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công ● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 50 cm ● …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 50
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 50

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc   - 5 Chữ Vàng 24k: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 14 Kg   - Chân Nến: 9 …

 • Đỉnh Đồng Trúc Hóa Rồng
  Xem chi tiết

  Đỉnh Đồng Trúc Hóa Rồng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí  ● Họa Tiết Cây Trúc Hóa Rồng ● Kích Thước: Cao 120/160 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 3
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 3

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Đồng Tiền, Hoa Sòi ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 21 Kg   - Chân Nến: 13 Kg   - Hạc: 8 Kg ● Có Các …

 • Mẫu Chân Nến Đồng - Dát Vàng 24k
  Xem chi tiết

  Mẫu Chân Nến Đồng - Dát Vàng 24k

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Dát Vàng 24k Toàn Bộ Sản Phẩm ● Có Các Kích Thước: …

 • Bộ Đỉnh Đồng - Hạc Đồng
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng - Hạc Đồng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Kích Thước   - Đỉnh Đồng: Cao 155 cm   - Đèn Đồng: Cao 181 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 60
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 60

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc   - 5 Chữ Vàng 24k: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 24 Kg   - Chân Nến: 13 …

 • Mẫu Hạc Đồng - Dát Vàng 24k
  Xem chi tiết

  Mẫu Hạc Đồng - Dát Vàng 24k

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Họa Tiết Hoa Sòi  ● Dát Vàng 24k Toàn Bộ Sản Phẩm  ● Có Các Kích Thước: Cao 40/45/50/60/70 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 4
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 4

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Kích Thước: Cao 45 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 7 Kg   - Chân Nến: 4 Kg   - Hạc: 4 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/70 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 4
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 4

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng ● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công ● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 11 Kg   - Chân Nến: 6 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 4
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 4

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Rồng Phượng, Hoa Sòi ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 70 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 30 Kg   - Chân Nến: 16 Kg   - Hạc: 15 Kg ● Có Các …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 60
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 60

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc   - 5 Chữ Vàng 24k: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 24 Kg   - Chân Nến: 13 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 5
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 5

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng ● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công ● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 15 Kg   - Chân Nến: 9 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 5
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 5

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 11 Kg   - Chân Nến: 6 Kg   - Hạc: 5 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/70 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 70
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Ngũ Sắc - Cao 70

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc   - 5 Chữ Vàng 24k: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 70 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 34 Kg   - Chân Nến: 18 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Đỏ
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Đỏ

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Dơi, Chữ Vạn ● Màu Nguyên Bản, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 16 Kg   - Chân Nến: 13 Kg   - Hạc: 8 Kg ● Có Các Kích …

 • Bộ Lư Đồng - Đèn Đồng
  Xem chi tiết

  Bộ Lư Đồng - Đèn Đồng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Rồng Phượng Đúc Nổi ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước   - Lư Đồng: Cao 130 cm   - Đèn Đồng: Cao 155 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí Dát Điểm Vàng - Cao 50
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí Dát Điểm Vàng - Cao 50

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí   - Dát Vàng 24k 5 Chữ : Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 15 Kg   - Chân Nến: …

 • Đèn Đồng Hoa Pha Lê - Dát Vàng 24k
  Xem chi tiết

  Đèn Đồng Hoa Pha Lê - Dát Vàng 24k

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Dát Vàng 24k Toàn Bộ Sản Phẩm ● Kích Thước: Cao 35 cm ● Có Các Kích Thước: Cao 35/45/55 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 6
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 6

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng Đúc Nổi 3D ● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công ● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 15 Kg   - Chân …

 • Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 6
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 6

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 11 Kg   - Chân Nến: 6 Kg   - Hạc: 5 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/70 …

 • Hạc Đồng
  Xem chi tiết

  Hạc Đồng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Phủ Màu Giả Cổ, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Có Các Kích Thước: Cao Từ 130 - …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí Dát Điểm Vàng - Cao 60
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí Dát Điểm Vàng - Cao 60

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí   - Dát Vàng 24k 5 Chữ : Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 22 Kg   - Chân Nến: …

 • Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 7
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Vàng - Mẫu 7

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 11 Kg   - Chân Nến: 7 Kg   - Hạc: 5 Kg ● Có Các Kích Thước: Cao 50/60/65/70 …

 • Đèn Đồng - Cao 153 cm
  Xem chi tiết

  Đèn Đồng - Cao 153 cm

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Rộng Phượng ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ●  Kích Thước: Cao Từ 155 - …

 • Bát Hương Đồng - Khảm Ngũ Sắc
  Xem chi tiết

  Bát Hương Đồng - Khảm Ngũ Sắc

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Có Các Kích Thước: Rộng 16/18/20/22/24/26/30.. …

 • Bát Hương Đồng - Khảm Tam Khí Dát Điểm Vàng
  Xem chi tiết

  Bát Hương Đồng - Khảm Tam Khí Dát Điểm Vàng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ ● Hoa Văn Khảm Tam Khí ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Dát Điểm Vàng 24k ● Có Các Kích Thước: Rộng 16/18/20/22/24/26/30.. …

 • Lộc Bình Đồng
  Xem chi tiết

  Lộc Bình Đồng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Rồng Phượng Đúc Nổi 3D ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Kích Thước: …

 • Tượng Quan Công Khảm Tam Khí - Cao 153 cm
  Xem chi tiết

  Tượng Quan Công Khảm Tam Khí - Cao 153 cm

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí  ● Kích Thước: Cao 153 …

 • Bát Hương Đồng
  Xem chi tiết

  Bát Hương Đồng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Tạo Hình Bằng Máy Tiện CNC ● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng Chạm Chìm ● Có Các Kích Thước: Rộng 16/18/20/22/24/26/30 …

 • Bát Hương Đồng - Màu Giả Cổ
  Xem chi tiết

  Bát Hương Đồng - Màu Giả Cổ

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Vàng ● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng ● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công ● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Có Các Kích Thước: …

 • Bát Hương Đồng Đánh Màu - Mẫu 1
  Xem chi tiết

  Bát Hương Đồng Đánh Màu - Mẫu 1

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Rồng Phượng  ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Có Các Kích Thước: …

 • Lộc Bình Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 1
  Xem chi tiết

  Lộc Bình Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 1

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc  ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 30 cm ● Có Các Kích Thước: Cao …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 1
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 1

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí   - 5 Chữ Bạc: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 45 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 11 Kg   - Chân Nến: 6 Kg   - …

 • Lộc Bình Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 2
  Xem chi tiết

  Lộc Bình Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 2

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ Đúc Thủ Công ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Có Các Kích Thước: Cao 30/40 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 2
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 2

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí   - 5 Chữ Bạc: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 45 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 11 Kg   - Chân Nến: 6 Kg   - …

 • Bát Hương Đồng Đánh Màu - Mẫu 2
  Xem chi tiết

  Bát Hương Đồng Đánh Màu - Mẫu 2

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Họa Tiết Rồng Phượng Đúc Nổi ● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ ● Có Các Kích Thước: Rộng 16/18/20/22/25/30 …

 • Lộc Bình Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 3
  Xem chi tiết

  Lộc Bình Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 3

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc ● Họa Tiết Đồng Quê ● Có Các Kích Thước: Cao 30/40/50/60 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 3
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 3

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí   - 5 Chữ Bạc: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 15 Kg   - Chân Nến: 9 Kg   - …

 • Lọ Hoa Đồng - Khảm Tam Khí Điểm Vàng
  Xem chi tiết

  Lọ Hoa Đồng - Khảm Tam Khí Điểm Vàng

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ   ● Hoa Văn Khảm Tam Khí, Dát Điểm Vàng 24k ● Họa Tiết Hoa Cúc ● Kích Thước: Cao 30 cm ● Có Các Kích Thước: Cao …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 4
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 4

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí   - 5 Chữ Bạc: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 50 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 15 Kg   - Chân Nến: 9 Kg   - …

 • Ống Hương Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 1
  Xem chi tiết

  Ống Hương Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 1

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc  ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 30 cm ● Có Các Kích Thước: Cao 30/40/50 …

 • Ống Hương Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 2
  Xem chi tiết

  Ống Hương Đồng Khảm Ngũ Sắc - Mẫu 2

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Ngũ Sắc ● Họa Tiết Hoa Cúc ● Có Các Kích Thước: Cao 30/40 …

 • Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 5
  Xem chi tiết

  Bộ Đỉnh Đồng Khảm Tam Khí - Mẫu 5

  Liên hệ

  ● Chất Liệu: Đồng Đỏ  ● Hoa Văn Khảm Tam Khí   - 5 Chữ Bạc: Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh ● Họa Tiết Rồng Phượng ● Kích Thước: Cao 60 cm ● Trọng Lượng   - Đỉnh: 22 Kg   - Chân Nến: 11 Kg   …

Hiển thị từ 1 đến 60 trên 142 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang

<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

‭0916 307 247