So sánh sản phẩm

Bộ Lư Đồng - Đèn Đồng


Bộ Lư Đồng - Đèn Đồng
Tình trạng:

Liên hệ

 Chất Liệu: Đồng Đỏ 
● Họa Tiết Rồng Phượng Đúc Nổi
● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước
  - Lư Đồng: Cao 130 cm
  - Đèn Đồng: Cao 155 cm

Vui lòng liên hệ chủ website.
 Chất Liệu: Đồng Đỏ 
● Họa Tiết Rồng Phượng Đúc Nổi
● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước
  - Lư Đồng: Cao 130 cm
  - Đèn Đồng: Cao 155 cm
Tags:
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0916 307 247