So sánh sản phẩm

Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 1


Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 1
Tình trạng:

Liên hệ

 Chất Liệu: Đồng Vàng
 Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi
● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công
● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước: Cao 45 cm
● Trọng Lượng
  - Đỉnh: 8 Kg
  - Chân Nến: 5 Kg
  - Hạc: 4 Kg
● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/70 cm

Vui lòng liên hệ chủ website.
 Chất Liệu: Đồng Vàng
 Hoa Văn Họa Tiết Hoa Sòi
● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công
● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước: Cao 45 cm
● Trọng Lượng
  - Đỉnh: 8 Kg
  - Chân Nến: 5 Kg
  - Hạc: 4 Kg
● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/70 cm
Tags:
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0916 307 247