So sánh sản phẩm

Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 5


Bộ Đỉnh Đồng Màu Giả Cổ - Mẫu 5
Tình trạng:

Liên hệ

 Chất Liệu: Đồng Vàng
 Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng
● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công
● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước: Cao 60 cm
● Trọng Lượng
  - Đỉnh: 15 Kg
  - Chân Nến: 9 Kg
  - Hạc: 7 Kg
● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/65/70 cm

Vui lòng liên hệ chủ website.
 Chất Liệu: Đồng Vàng
 Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng
● Hun Màu Giả Cổ Theo Phương Pháp Thủ Công
● Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước: Cao 60 cm
● Trọng Lượng
  - Đỉnh: 15 Kg
  - Chân Nến: 9 Kg
  - Hạc: 7 Kg
● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/65/70 cm
Tags:
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0916 307 247