So sánh sản phẩm

Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 4


Bộ Đỉnh Đồng Đánh Màu - Mẫu 4
Tình trạng:

Liên hệ

 Chất Liệu: Đồng Đỏ 
● Họa Tiết Rồng Phượng, Hoa Sòi
● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước: Cao 70 cm
● Trọng Lượng
  - Đỉnh: 30 Kg
  - Chân Nến: 16 Kg
  - Hạc: 15 Kg
● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/70 cm

Vui lòng liên hệ chủ website.
 Chất Liệu: Đồng Đỏ 
● Họa Tiết Rồng Phượng, Hoa Sòi
● Đánh Màu Hoa Văn, Sơn Phủ Bóng Bảo Vệ
● Kích Thước: Cao 70 cm
● Trọng Lượng
  - Đỉnh: 30 Kg
  - Chân Nến: 16 Kg
  - Hạc: 15 Kg
● Có Các Kích Thước: Cao 45/50/60/70 cm
Tags:
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0916 307 247